bezoekersbeoordeling 4.6/5
Theater het speelhuis

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten bindt Het Speelhuis niet. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Het Speelhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
 

Copyrights

Deze website wordt onderhouden door Het Speelhuis. De namen, logo’s, teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Het Speelhuis worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Speelhuis. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.