Vouchervoorwaarden Corona

Vanaf zaterdag 29 augustus 2020 maakt Het Speelhuis de programmering bekend van de eerste helft van het nieuwe theaterseizoen: speelperiode september t/m december 2020. Klanten die een voucher ontvangen hebben vanwege een door overmacht geannuleerde voorstelling, worden in de gelegenheid gesteld om als allereerste gedurende een korte voorverkoopperiode de voucher(s) in te wisselen tegen nieuwe kaarten. Via e-mail worden deze klanten tijdig geïnformeerd over de start kaartverkoop en bijbehorende voorwaarden.

wijzigingen voorbehouden

Bij Annulering
 • Wanneer een voorstelling vanwege overmacht wordt geannuleerd, dan past Het Speelhuis de landelijke voucher-regeling toe: ‘bewaar je ticket, geniet later’;
 • Kaartkopers ontvangen automatisch per e-mail bericht van Het Speelhuis met daarin meer informatie.
Bij verplaatsing
 • Wanneer een voorstelling verplaatst wordt, verplaatst daarmee automatisch de geldigheid van kaart(en) naar de nieuwe speeldatum;
 • Kaartkopers ontvangen per e-mail bericht van Het Speelhuis met daarin meer informatie;
 • Er worden geen nieuwe kaarten uitgegeven voor die nieuwe speeldatum; originele kaart(en) hiervoor blijven geldig;
 • Is er sprake van verhindering bij kaartkoper op de nieuwe speeldatum, dan kan men dit kenbaar maken in een e-mail aan bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl (met vermelding van IBAN nummer). Het Speelhuis zal dan het betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten.
Bij verplaatsing en loting
 • Wanneer een voorstelling verplaatst wordt naar een nieuwe speeldatum, en het oorspronkelijke bezoekersaantal van de verplaatste voorstelling hoger ligt dan het maximale aantal gasten wat het theater volgens de dan geldende maatregelen veilig kan ontvangen, vindt er een loting plaats. Dit om alle kaartkopers een eerlijke kans te geven op een plek in deze kleinere zaalbezetting;
 • De loting vindt plaats onder alle kaartkopers. Gereserveerde kaarten die nog niet zijn afgehaald en betaald, worden uitgesloten van deelname aan de loting;
 • Indien de lotingsmodule moet worden ingezet om het aantal bezoekers op een eerlijke manier te reduceren tot de maximaal toegestane zaalbezetting, ontvangen kaartkopers drie weken voorafgaand aan de nieuwe speeldatum automatisch per e-mail bericht van Het Speelhuis met daarin meer informatie;
 • Na de loting ontvangen alle kaartkopers per e-mail bericht met de uitslag van de loting;
 • Kaartkopers die zijn ingeloot, ontvangen per e-mail een bevestiging. Kaarten blijven in dat geval geldig voor de nieuwe speeldatum. Rij- en stoelnummer komen echter te vervallen, omdat Het Speelhuis door de 1.5 meter maatregel genoodzaakt is om tussen bezoekers drie stoelen vrij te houden – dat kan alleen wanneer bezoekers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Onze medewerkers zullen er op toezien dat dit juist gebeurt;
 • Kaartkopers die zijn uitgeloot, ontvangen per e-mail bericht en zullen het betaalde bedrag teruggestort krijgen. Zij worden ook automatisch op een wachtlijst geplaatst voor de betreffende voorstelling. Mochten er plaatsen vrijkomen, dan neemt Het Speelhuis alsnog contact met hen op.
Over vouchers
 • Het Speelhuis maakt gebruik van de landelijke regeling ‘bewaar je ticket, geniet later’. De regeling doet beroep op de solidariteit tussen podia, producenten en publiek. Het vervangt niet het consumentenrecht. Mochten kaartkopers daarvan gebruik willen maken, dan zal Het Speelhuis daar volledig aan meewerken;
 • Vouchers worden verstrekt voor de totale aankoopwaarde en zijn inwisselbaar voor alle voorstellingen. De vouchers blijven 5 jaar geldig en het bedrag wordt gekoppeld aan een persoonlijk klant-account. De voucher is niet overdraagbaar aan derden.
 • Klanten met vouchers hebben gedurende een korte voorverkoopperiode eerder het recht om vouchers in te wisselen tegen kaarten voor het eerste deel van het nieuwe theaterseizoen. Klanten krijgen hierover automatisch per e-mail bericht.
Over restitutie
 • De voucherregeling is landelijk in het leven geroepen om faillissementen van podia te voorkomen. De regeling doet een beroep op solidariteit tussen podia, producenten en publiek. Het vervangt echter niet het consumentenrecht.
 • Op alle gekochte theaterkaarten is het consumentenrecht van toepassing – dus ook in tijden van COVID-19 - en daarmee behouden kaartkopers het recht op restitutie;
 • Kaartkopers die gebruik willen maken van restitutie kunnen uitsluitend per e-mail (bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl) en met vermelding van IBAN nummer een verzoek indienen;
 • Kaartkopers wordt verzocht hun restitutieverzoek het liefst pas na 1 januari 2021 in te dienen, en daarmee de podia te ondersteunen;
 • Het Speelhuis verstuurt na verwerking van het restitutieverzoek een bevestiging per e-mail en draagt zorg voor terugstorten van het totale aankoopbedrag binnen 1 week na deze bevestiging;
 • Kaartkopers die hun kaarten eerder gerestitueerd willen hebben kunnen via bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl hun verzoek kenbaar maken. Uiteraard zorgt Het Speelhuis in dat geval ook eerder voor afhandeling. Indienen verzoek, verwerking en bevestiging, en ook terugstorten van het aankoopbedrag geschieden op dezelfde manier.
Over Donatie
 • Kaartkopers kunnen ook kiezen voor het (gedeeltelijk of volledig) doneren van hun aankoopbedrag. In dat geval wordt de donatie verdeeld volgens de landelijke afspraken, te weten: 75% voor de producent en 25% voor het theater. U dient dit door te geven per e-mail via info@theaterspeelhuis.nl.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om uw aankoopbedrag volledig, dus voor 100%, aan ons theater te doneren. Hiervoor geldt een aangepaste regeling. Mocht u voor deze optie kiezen dan dient u dit eveneens door te geven per e-mail via info@theaterspeelhuis.nl. U dient dan te vermelden dat u uw aankoopbedrag voor 100% aan het theater wilt doneren. Wij zullen uw kaarten dan annuleren en het bedrag aan u overmaken. Vervolgens ontvangt u van ons een factuur, ter waarde van het bedrag dat u wilt doneren. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u vervolgens een donateurskaart.
mijn verlanglijst
Er zijn geen items aanwezig