bezoekersbeoordeling 4.6/5
Theater het speelhuis
Homme
Dans Theaterzaal - Het Speelhuis

Homme

LAVA Collective

Een gedurfd wankel evenwicht waarbij gevoeligheid en ongepolijste fysieke eerlijkheid samensmelten tot een poëtisch dansconcert.

Homme is een theatrale, muzikale dansvoorstelling van LAVA Collective onder artistieke leiding van choreograaf Patricia van Deutekom waarin twee karakteristieke mannelijke dansers en één live 
multi-instrumentalist de thema’s broederschap en manhaftigheid letterlijk en figuurlijk te lijf gaan.
 

Homme gaat over verbroedering en broederschap, toenadering en wederzijds begrip. Over speelse, jonge honden en strijdende, dominante alfamannen. Over de jaloezie, ongelijkheid en eenzaamheid in het eerste Bijbelse verhaal van broers Kaïn en Abel. Homme is een zoektocht naar gedragscodes en omgangsvormen. Een zoektocht naar de balans in gelijkheid in geest, lichaam en karakter. Uitdagend, aftastend, gestaag opbouwend naar een sterk fysieke en emotionele krachtmeting in dans, beeld en muziek. 

Homme is de derde voorstelling van LAVA Collective die start vanuit het hoofd en hart van 
Van Deutekom. Geloof, menselijke emoties, actie-reactie zijn terugkerende thema’s in 
haar werk. Wat Van Deutekom al tijdens Furia (2022) en La Despedida (2023) met een grote cast vrouwen onderzocht, diept zij verder uit met de mannelijke energie en intimiteit in Homme

 

45 Minuten voor aanvang wordt er een inleiding gegeven door Annette Embrechts, dans- en theaterjournaliste voor de Volkskrant. Hiervoor kun je kosteloos een plekje reserveren tijdens het bestelproces.

 

English version below:

A daringly shaky balance where sensitivity and unpolished physical honesty merge into a poetic dance concert. 

Homme is a theatrical, musical dance show by LAVA Collective, under the artistic direction of choreographer Patricia van Deutekom, in which two distinctive male dancers and one live  multi-instrumentalist take on the themes of brotherhood and manhood, both in a literal and figurative sense. 

Homme is about fraternization and brotherhood, rapprochement, and mutual understanding. About playful, young dogs and warring, dominant alpha males. About the jealousy, inequality, and loneliness in the first biblical story of the brothers Cain and Abel. Homme is a search for codes of conduct and manners. A search for the balance of equality in mind, body, and character. Challenging, probing, steadily building towards a strong physical and emotional showdown in dance, image, and music. Homme is LAVA Collective's third show that was built from the head and heart of  

Van Deutekom. Faith, human emotions, and action-reaction are recurring themes in  her productions. Van Deutekom already explored those themes in Furia (2022) and La Despedida (2023) with a large cast of women. And now, she further deepens those themes with male energy and intimacy in Homme. 

wo 3 apr.

20:15

€ 22,00

Locatie

Theaterzaal - Het Speelhuis

Aanvang

20:15

Verwacht einde

Onbekend