Cultuurpact tussen samenwerkende podia Brainportregio begint vruchten af te werpen

De podia gaan ervoor!

Zes podia uit de Brainportregio zijn dit jaar een intensieve samenwerking aangegaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en er daarmee ook veel meer kan. Omdat de podia hetzelfde doel voor ogen hebben. Cultuur en podiumkunsten in het bijzonder toegankelijker maken voor alle inwoners in deze regio. Meer betekenen voor de makers, spelers, publiek en bedrijfsleven. In co-financiering met Regio Deal Brainport Eindhoven zijn ambitieuze plannen gemaakt voor de periode 2020-2024. En die plannen krijgen nu gestalte in eerste concrete resultaten. 

Regio Deal
Onder de noemer Regio Deal is door het Rijk een eenmalige financiële impuls beschikbaar gesteld om de kracht van de regio te versterken. De innovatieve technologieregio groeit enorm hard en investeringen zijn essentieel om deze groei te behouden en gestalte te geven. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat helpt in het aantrekken van het broodnodige nieuwe talent. Maar helpt ook in het realiseren van een krachtige verbinding tussen bewoners in sociaal en maatschappelijk opzicht. Met cultuur als het spreekwoordelijke cement van de samenleving is een samenwerking tussen de podia als ‘huizen van cultuur’ niet meer dan logisch.

Aan de slag
Het cultuurpact van de zes podia – Parktheater Eindhoven, Het Speelhuis en De Cacaofabriek Helmond, Schalm Veldhoven, Hofnar Valkenswaard en Kattendans Bergeijk – omvat ambitieuze plannen en doelen op het gebied van onder meer internationalisering, inclusiviteit, productie en educatie. Voor het realiseren hiervan is samenwerking essentieel. Denk aan verbindingen bij programmering, marketing, techniek maar ook thema’s als duurzaamheid en diversiteit. De intentie was er al en de Regio Deal is een mooie steun in de rug om door te zetten.

Samenwerken is mensenwerk
De vijf directeuren van de zes podia – Giel Pastoor, Jochem Otten, Sjoert Bossers, Paul L’Herminez en Dries Floris – zijn vanaf het eerste uur betrokken. Inmiddels is Monique van den Berg aangesloten om als projectleider het geheel te coördineren. Uiteraard kan dit team niet zonder de kunde en enthousiasme van hun tientallen medewerkers. Vanuit de gestelde doelen zijn inmiddels een aantal mooie interne werkgroepen ontstaan, die concreet aan de slag zijn gegaan.

Eerste resultaten
Onlangs is de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen gestart. De theaterpodia hebben elkaar daar al in gevonden. Vanuit een samenwerking tussen alle marketingmedewerkers startten ze gelijktijdig én met een geweldige campagne: OntdekTheaters.nl. Bedoeld om gezamenlijk bewoners te enthousiasmeren voor theater met daarbij een gloednieuwe site waar het gehele aanbod van alle theaters op te vinden is. Daarnaast staat het concept digitale podium volledig in de startblokken dankzij de inzet van werkgroep techniek. Live theater is natuurlijk de basis, maar het ontsluiten van wat er op het podium gebeurt voor hen die er niet bij kunnen of mogen zijn, is een fantastische add-on. Zeker in deze coronatijd helpt het meer mensen toegang te geven. De apparatuur om dit mogelijk te maken, hangt inmiddels in de theaters. Deze innovatie maakt letterlijk dromen waar. Liveregistratie van makers elders, uitzenden naar minder mobiele doelgroepen, produceren van cultuurjournaals voor de regio.

Volgende stappen
De komende vier jaar is er nog ontzettend veel te doen om deze betekenisvolle rol verder te realiseren. Juist voor de doelgroepen voor wie cultuur en theater niet vanzelfsprekend is. Door  geldgebrek, tijdgebrek, geen vervoer, geen vrienden om mee te gaan, geen passend aanbod. Het inventariseren van behoeftes van bewoners is hierbij ontzettend belangrijk. Luisteren en juist niet vooraf invullen. Het gesprek aangaan. Met de gemeentes, met scholen, met wijkcoördinatoren, met makers en spelers, met bezoekers. Kijken wat er is en waar op aangesloten kan worden. Kijken wat er nog niet is en opgezet kan worden. Met als doel om bijvoorbeeld alle kinderen tot en met 12 jaar in de Brainportregio structureel toegang tot theater te geven. Om meer en andere doelgroepen te verleiden tot theaterbezoek. Om internationals makkelijker te verbinden met theater. Om het theater een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn.   

mijn verlanglijst
Er zijn geen items aanwezig